Jak napisać prawidłowo regulamin hurtowni internetowej? O czym nie wolno zapomnieć?

Jak napisać prawidłowo regulamin hurtowni internetowej? O czym nie wolno zapomnieć?

Podstawą działania każdej hurtowni internetowej powinien być regulamin napisany zgodnie z aktualnymi przepisami polskiego prawa. Nie każdy przedsiębiorca ma jednak świadomość, że ze względu zarówno na bezpieczeństwo hurtownika, jak i interesy klientów, powinien on wyglądać nieco inaczej niż standardowy regulamin sklepu internetowego. Wyjaśniamy, jak prawidłowo napisać regulamin hurtowni internetowej i na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Hurtownia internetowa a sklep internetowy – skąd biorą się różnice w regulaminach?

Różnice w regulaminach hurtowni i sklepów internetowych wynikają z różnic między obydwoma tymi podmiotami: sklepy internetowe kierują swoją ofertę przede wszystkim do klientów indywidualnych, podczas gdy hurtownie do firm. Oznacza to, że mamy w tym wypadku do czynienia z umowami kupna-sprzedaży zawieranymi pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadku, gdy hurtownia część swojej oferty kieruje także do klientów indywidualnych, dobrym pomysłem będzie wyszczególnienie w regulaminie punktów kierowanych głównie do nich.

Dlaczego hurtownia internetowa musi posiadać regulamin?

Hurtownia internetowa ma obowiązek posiadać regulamin, wynika to z przepisów polskiego prawa. Dobrze napisany regulamin jest jednak również po prostu w interesie przedsiębiorców – dzięki niemu możemy ograniczyć część ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie regulamin, który będzie czytelny, przejrzysty i przyjazny dla klientów spowoduje wzrost zaufania do Twojej hurtowni i wpłynie na jej korzystny wizerunek. Aby jednak było to możliwe, regulamin hurtowni musi uwzględniać specyfikę danej branży i rynku.

Jakie kwestie powinien regulować regulamin hurtowni internetowej?

Pierwszą część regulaminu stanowią dokładne dane identyfikacyjne naszej firmy. W dalszej kolejności regulamin hurtowni internetowej powinien regulować wszystkie kwestie związane z korzystaniem z funkcjonalności na stronie internetowej: na przykład regulować warunki utworzenia konta czy opisywać zasady korzystania z formularzy zamówienia. Duże znaczenie mają również kwestie ochrony danych osobowych, które powinny uwzględniać najnowsze zmiany w prawie (RODO).

Oczywiście, bardzo istotną kwestiami, zarówno z punktu widzenia hurtownika, jak i kupujących, są zasady zawierania umów sprzedaży. W tej części regulaminu powinny być dokładnie opisane terminy i sposoby płatności, czas wysyłki towarów i polityka zwrotów.

Czego nie wolno zamieszczać w regulaminie hurtowni? Klauzule niedozwolone

Hurtownik ma dużą swobodę w kształtowaniu regulaminu, jednak musi on uwzględniać przepisy polskiego prawa. Przede wszystkim, ustawodawca wymienia tzw. klauzule niedozwolone: są to klauzule, które mogą wprowadzać kupujących w błąd lub narażać ich na szkody. Mogą to byś na przykład klauzule, które wyłączają odpowiedzialność względem klienta w związku z niewykonaniem lun nienależytym wykonaniem umowy lub też nakładają na klienta obowiązek zawierania w przyszłości podobnego rodzaju umów. Klauzule niedozwolone w regulaminie hurtowni mogą spowodować nałożenie na hurtownika wysokich kar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *